Mạng lưới đào tạo Lâm nghiệp xã hội Việt Nam – SFTN

Trên cơ sở hợp tác giữa bảy đối tác trong chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội (SFSP) do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ và thực thi bởi Helvetas Việt Nam  đã hình thành một mạng lưới đào tạo lâm nghiệp xã hội (LNXH) trong cả nước từ đầu năm 2002.

Phân tích tác động sau 5 năm kết thúc của Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (SFSP , 1994 – 2002)

Based on cooperation of seven partners of Social Forestry Support Program (SFSP) supported by SDC and implemented by Helvetas Vietnam, established Social Forestry Training Network (SFTN) since 2002.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *