Pepto-Bismol

Pepto-Bismol là thuốc gì? Lưu ý trước khi sử dụng thuốc Pepto-Bismol

Tên chung: bismuth subsalicylate (BIZ muth sub sa LISS i late) Tên thương hiệu: Bismarex, Bismatrol, Bismatrol Maximum Strength, Kaopectate, Kola-Pectin DS, Maalox Total St dạ, Peptic Pepto-Bismol là thuốc gì? Pepto-Bismol là thuốc kháng axit và chống tiêu chảy . Pepto-Bismol được sử dụng để điều trị tiêu chảy, buồn nôn , ợ nóng,