Mạng lưới đào tạo
Lâm nghiệp xã hội Việt Nam
Social Forestry Training Network
(SFTN)

 

Mạng lưới giáo dục
Nông Lâm kết hợp Việt Nam

Vietnam Network for Agroforestry Education
(VNAFE)

 

Home Vietnamese English

 

Home Vietnamese English

Number of VisitorsWebsite counter

 

VNAFE

VNAFE là một mạng lưới quốc gia thuộc mạng lưới giáo dục nông lâm kết hợp Đông Nam Á (SEANAFE)   quản lý bởi Trung tâm Nông Lâm kết hợp thế giới (ICRAF), có mục đích là nâng cao năng lực trong giáo dục quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông lâm kết hợp ở Đông Nam Á. Mạng lưới được hỗ trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).

 

Văn bản thỏa thuận hỗ trợ cho VNAFE/SEANAFE được ký kết bởi các lãnh đạo cơ quan thành viên của VNAFE

 VNAFE is a National Network belongs to Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) which is hosted by the World Agroforestry Centre (ICRAF), aims at strengthening the capacity for agroforestry and natural resources education in SEAsia. The Network is supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Agreements in Support of the VNAFE, SEANAFE by Heads of VNAFE Member Institutions

SEANAFE Charter


Impact of the SEANAFE on Agroforestry education capacity
 

 

 

SFTN 
Trên cơ sở hợp tác giữa bảy đối tác trong chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội (SFSP) do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ và thực thi bởi Helvetas Việt Nam  đã hình thành một mạng lưới đào tạo lâm nghiệp xã hội (LNXH) trong cả nước từ đầu năm 2002.

Phân tích tác động sau 5 năm kết thúc của Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (SFSP , 1994 - 2002)

 Based on cooperation of seven partners of Social Forestry Support Program (SFSP) supported by SDC and implemented by Helvetas Vietnam, established Social Forestry Training Network (SFTN) since 2002.

Impact analysis five years after the end of the phase of SFSP (1994 - 2002)

 

kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen


      

Thông tin liên lạc
Trưởng mạng lưới: PGS.TS. Bảo Huy
Quản lý trang web: TS. Cao Thị Lý
Điện thoại: ** 84500 3825553
Fax:          ** 84500 3825553
Địa chỉ:
Đại học Tây Nguyên - 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak
E.mail:
       
baohuy.frem@gmail.com
        caoly.frem@gmail.com
       
 Contact information
Chair of the Networks: Assoc.Prof.Dr. Bao Huy
Web Assistant: Dr. Cao Thi Ly
Tel:   ** 84500 3825553
Fax: ** 84500 3825553
Address:
Tay Nguyen University - No.567 Le Duan St., Buon Ma Thuot city, Daklak province, Vietnam.
Email:
       
baohuy.frem@gmail.com
        caoly.frem@gmail.com
       


Send mail to baohuy.frem@gmail.com or caoly.frem@gmail.com with questions or comments
Copyright © 2006 SFTN & VNAFE
Last modified: 01/22/16
 

Flexi best dau lung sam han quoc nguyen tran coop nam lim xanh sam ngoc linh quan jean nam ao so mi nam ao thun nam pa lang xich cap dien toi keo may toi dien