động vật rừng Dăk Lăk

Website động vật rừng Dăk Lăk

Giới thiệu về Web site Động Vật Rừng Dăk Lăk

Web site Động vật rừng Dăk Lăk được thiết lập trên cơ sở điều tra thực địa trong phạm vi toàn tỉnh trong 2 năm 2009 và 2010, do Chi cục Kiểm lâm Dăk Lăk/Sở NN & PTNT Dăk Lak chủ trì và tư vấn kỹ thuật bởi Bộ môn Quản lý Tài Nguyên rừng và Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên.

Tổng số 53 loài với 25 nhóm loài Động vật rừng chính ở Dăk Lăk đã được thu thập thông tin về tọa độ xuất hiện Vn2000, mô tả hình thái, đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh thái rừng nơi chúng xuất hiện, tần suất xuất hiện theo dấu vết chân, phân, dấu vết khác và được đánh giá mức độ phong phú (3 mức: 1: Ít – 3: Nhiều) và mức độ tác động do săn bẳt, bẫy (3 mức: 1: Ít – 3: Nhiều).

Mục đích của web site là cung cấp thông tin, dữ liệu khoa học và thực tế của động vật rừng hoang dã ở Dăk Lăk cho công tác quản lý bào tồn, nghiên cứu, giảng dạy và du lịch học tập/sinh thái trong tinh Dăk Lăk.

Số liệu thông tin trên web site là tình hình thực tế cho đến tháng 01 năm 2011, và sẽ được cập nhật theo thời gian cả về số loài, biến động cũng như tình hình quản lý bảo vệ.

 Hướng dẫn sử dụng web site

Việc sử dụng web site rất đơn giản:, trên bản đồ Dăk Lăk thể hiện vị trí của 53 loài / 25 nhóm loài động vật rừng:

 •  Để phóng to màn hình, giữ nút Control và kéo nút chuột giữa để nhìn rõ hơn các vị trí phân bố từng loài
 • Chỉ trên hình ảnh, hoặc chỉ chuột bất kỳ vào các vị trí địa phương trên bản đồ, sẽ xuất hiện tên loài, kích chuột sẽ truy cập được thông tin chi tiết về loài đó. Hoặc giữ Control và kích chuột sẽ mở Tab mới hiển thị thông tin về loài cần tìm hiểu.
 • Kích nút quay về đề trở lại trang web site Động Vật rừng.
Vietnam Network for Agroforestry Education

Mạng lưới giáo dục Nông Lâm kết hợp Việt Nam – VNAFE

VNAFE (Vietnam Network for Agroforestry Education) là một mạng lưới quốc gia thuộc mạng lưới giáo dục nông lâm kết hợp Đông Nam Á (SEANAFE)   quản lý bởi Trung tâm Nông Lâm kết hợp thế giới (ICRAF), có mục đích là nâng cao năng lực trong giáo dục quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông lâm kết hợp ở Đông Nam Á. Mạng lưới được hỗ trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).

VNAFE is a National Network belongs to Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) which is hosted by the World Agroforestry Centre (ICRAF), aims at strengthening the capacity for agroforestry and natural resources education in SEAsia. The Network is supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Mạng lưới đào tạo Lâm nghiệp xã hội Việt Nam – SFTN

Trên cơ sở hợp tác giữa bảy đối tác trong chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội (SFSP) do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ và thực thi bởi Helvetas Việt Nam  đã hình thành một mạng lưới đào tạo lâm nghiệp xã hội (LNXH) trong cả nước từ đầu năm 2002.

Phân tích tác động sau 5 năm kết thúc của Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (SFSP , 1994 – 2002)

Based on cooperation of seven partners of Social Forestry Support Program (SFSP) supported by SDC and implemented by Helvetas Vietnam, established Social Forestry Training Network (SFTN) since 2002.

Workshops and training courses

Workshops and training courses on field-based activities

The main training courses and workshops related to field-based activities and implemented by SFSP – Phase II are presented in this section, starting with the most recent ones.

 • Farmer Forest Management School Workshop, Yen Chau, 10-18/1/ 2001 (organised by RECOFTC/Bangkok)
 • Review workshop for Participatory Technology Development (PTD), Hanoi, 11-15 December 2000
 • PTD training in Daklak, 1-12 March 2000
 • PTD training in Thai Nguyen, 17-27 November 1999
 • Research proposal writing, Hanoi, 7-8 June 1999
 • Research strategy development, Hanoi, 11-12 March 1999
 • Development of critical analytical skills based on the preparation of literature reviews, 16-17 September 1998 in Hanoi and 18-19 September 1998 in Thu Duc

Back to Field-based activities

Farmer Forest Management School (FFMS) Workshop, Yen Chau, 10-18/1/ 2001

The workshop introduced the concept of FFMS to extension staff and forest rangers from different projects. Two members from Hoa Binh Extension Centre as well as one technical assistant from SFSP participated in the workshop. The objectives were to improve the capacity of extensionists to analyse forest resources with farmers, define their learning interests and select alternative forest management practices, then try out the most sustainable ones.

The workshop was organised by the Regional Community Forest Training Centre (RECOFTC) and facilitated by its two consultants, Marco Miagostovich and Ronnakorn Triraganon.

Review workshop for Participatory Technology Development (PTD), Hanoi, 11-15 December 2000

One year after the implementation of the first PTD experiments, a review workshop was organised in Hanoi in order to evaluate the status of on-going PTD experiments and plan for the continuing development of PTD in SFSP.

The key actors from all partners attended this workshop which was facilitated by Mr. Ueli Scheuermeier, consultant from the Swiss Center for Extension (LBL) and Mr. Cai from Thu Duc Agriculture and Forestry University.

PTD training in Daklak, 1-12 March 2000

A training course similar to the one organised in November 1999 in Thai Nguyen (see below) was organised in order to introduce the methods and process of PTD to the 3 Southern partners (Thu Duc, Hue and Tay Nguyen universities).

This training was conducted by Mr. Ueli Scheuermeier and Ms. Elisabeth Katz, Swiss consultants (LBL).

PTD training in Thai Nguyen, 17-27 November 1999

A series of three workshops were held:

 • Firstly: a three-day introduction to the basics of PTD;
 • Secondly: a four-day workshop in Vau village (Van Lang commune, Dong Hy district, Thai Nguyen), in which the methods of PTD were applied for identifying experiments of interest to the villagers;
 • Finally: a three-day workshop discussed specific follow-up in Vau, in which the general organisational requirements of PTD, as well as the monitoring and documentation, were explored.

Follow-up activities are now being implemented in Vau village.

These workshops were conducted by Mr. Ueli Scheuermeier and Ms. Elisabeth Katz, Swiss consultants (LBL), and were attended by representatives of the four Northern partners (Xuan Mai and Thai Nguyen universities, Hoa Binh Extension Centre and the National Institute for Soils and Fertilisers).

Forest Management Learning Group

Forest Management Learning Group

The FMLG (Forest Management Learning Group) approach is an adaptation to the forestry context of the more general “Farmer Field School” concept. The FMLG’s objective is to improve farmers’ capacity to manage their forest through “learning by doing”. The extensionists and farmers will together try out sustainable forest management practices, which also improve farmers’ incomes from forest products.

As extension itself is not a key objective of SFSP, only a few extension-related activities have been carried out. Nevertheless, in order to build up Hoa Binh Extension Centre’s training capacity, two staff were sent to attend the training given by RECOFTC on FMLG.

A FMLG was established in Dinh village of Hoa Binh province in April 2001. Farmers identified three topics for implementation:

 • Soil fertility improvement in the newly planted Acacia forest
 • Luong bamboo cutting propagation
 • Nurseries for Canarium and Dracontamelum
Participatory Technology

Participatory Technology Development (PTD)

PTD is a new approach to find successful innovations by combining together the local knowledge of farmers and the scientific knowledge of researchers. In this approach, extensionists facilitate the interaction between farmers and researchers. We therefore have a triangle – farmers, researchers and extensionists – cooperating to find new “things” that work in order to build the capacity of farmers to improve their livelihood.

Participatory Technology

Since 2000, the SFSP partners (WPI) have implemented numerous PTD experiments. You can access them either by clicking on the map to see the PTD experiments of a particular WPI or by having a look at the overview, where all the PTD experiments are listed. Several reports related to the PTD methodology and experiments are available.

During a PTD review workshop in November 2002, the WPIs exchanged their experiences and reviewed the last steps of PTD.

Do you have any comments or questions concerning PTD? Please feel free to share them on our Forum on PTD methodology or Forum on Other PTD issues.

Participatory research approach

Participatory research approach

The SFSP partners have been developing their own social forestry research approach. It is mainly a “Research and Development” approach that includes components of participatory research and documentation, participatory technology development (PTD) and participatory action research (in its broadest sense).

The development of the social forestry research approach has been evolving in loops: the approach was tried out, reflected upon and tried out again with some improvements. These learning loops allow the approach to be consolidated and to achieve a more systematic application.

Therefore it is of great importance that SFSP partners maintain long-term relations with their field links and continue collaboration. It allows them to further grasp realities beyond initial findings and impressions.

A coming challenge for SFSP will be to find ways to integrate learning and research results from the field into the curricula of the universities.

Our partners

Our partners

The seven partners of the SFSP include the five universities which grant degrees in forestry

a national research institute

and a provincial extension centre

These Working Partner Institutions (WPI) create a comprehensive training network all over Vietnam, where field realities link to academic teaching and the generation of knowledge for social forestry.

Forestry University of Vietnam

Social Forestry Training Centre – Forestry University of Vietnam

Established on August 17, 1995, the Social Forestry Training Centre (SFTC) of the Forestry University of Vietnam is now located in Xuan Mai Town, Ha Tay province.

Tasks and functions:

 • Social forestry training: Training social forestry at university level as a faculty at the Forestry University; training and refreshment training of social forestry provided through short courses for staff working in agriculture and rural development nation-wide.
 • Social forestry research: Researching on social forestry policies; studying and developing approaches and technologies in social forestry.
 • Forestry extension and technology transfer: applying and developing agriculture and forestry extension methodologies and technology transfer suitable to different conditions of different ecological areas.
 • Providing training, scientific research and forestry and agroforestry technology transfer services for the entire agriculture and rural development sector.

The current number of teaching staff at the Centre is 13, teaching Social Forestry, Extension and Agroforestry. In addition, the Centre has three teams designated for Curriculum Development, Research, and Extension with total number of 15 core members who are the leading staff from different faculties of the University.

The Centre is the first working partner institution of SFSP (in 1994). Since 1997 the Centre has been one of the seven partners collaborating in curriculum development for social forestry. The Centre has also been in close link with the two other SFSP partners, the National Institution for Soils and Fertilisers and Hoa Binh Agricultural and Forestry Extension Centre in research and training support for communal, district and provincial extensionists in different areas of Hoa Binh Province.

SFTC has been in close link with extension centres in different provinces, forestry institutes, universities, colleges, high schools and vocational schools providing agriculture and forestry training and other international projects and non-government organisations in Vietnam.

SFTC has established collaboration in training and research activities with many international organizations, including: Regional Community Forestry Training Center/Bangkok (RECOFTC), Forest Tree and People Program of Asia (FTPP), Agriculture Extension and Rural Development (AERDD) – Reading University, England, International Research Institute for Agroforestry (Indonesia), Asia Development Bank (ADB), Tharandt Tropical Forest Institute (Germany).

Director of SFTC:
TS. Dinh Duc Thuan
Address: Xuan Mai – Ha Tay
Tel: (84-34) 840 043
Fax: (84-34) 840 042
E-mail: sfsp.xm@hn.vnn.vn

Last update: 25 April 2002

Number of Visitors since March 2000:

    

Department of Agriculture & Rural Development Hoa Binh Extension Centre

Department of Agriculture & Rural Development Hoa Binh Extension Centre

The Hoa Binh Agriculture and Forestry Extension Centre is managed by the Department of Agriculture and Rural Development (DARD) of Hoa Binh People’s Committee. It has been an experimental site for the Ministry of Agriculture and Rural Development in methodologies for land allocation. The extension organisation is a relatively newly-established entity (1996). By late 1996, all production forest land without forest cover had been allocated to local farmers or farmer groups, while production

forest land with a forest cover and protection forest land had been assigned to local farmers for protection against payment. In total, 78% of all forest land in the province of Hoa Binh has been allocated to farmers. Hoa Binh province is not only the most advanced in terms of allocation of forest land, due to its early start in implementing large-scale transfer of management responsibility for forest land to farmers, it also has a relatively longer-than-average history of methodological development in social forestry.

DARD Director: Dr. Le Xuan Lich
Extension Centre Vice-Director
and Social Forestry Task Manager:
Mr. Le Van Thang
Phone / Fax: (84-18) 857 122
Email: sfsp.hb@hn.vnn.vn

Last update: 22 February 2002

Number of Visitors since March 2000: